MAPA DE PANELLS INFORMATIUS DE PATRIMONI LOCAL
+

Elaboració dels panells, textos en català i fotografies
Arxiu Municipal de Malgrat de Mar
Disseny i traducció al castellà, anglès i francès
Lupagràfics
Elaboració del mapa
SIG de l'Ajuntament de Malgrat de Mar

Els panells informatius han estat possibles gràcies a la proposta recollida en els pressupostos participatius de 2018

Consulteu també:
MAPA DE PATRIMONI DE MALGRAT DE MAR - Diputació de Barcelona
CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL POUM - Ajuntament