Els miners i la immigració de Múrcia i Almeria

Ubicació de les famílies de miners (1910 i 1915)
Ubicació de les famílies vingudes de Múrcia i d'Almeria (1920 i 1924)

GUIA DEL MAPA


  • 1910: 133 persones, 29 famílies (3,38% total població: 3.931)

  • 1915: 162 persones, 31 famílies (4,30% total població: 3.768)

  • 1920: 319 persones, 59 famílies (7,95% total població: 4.010)

  • 1924: 452 persones, 88 famílies (10,42% total població: 4.336)

Quants miners van venir a treballar a les mines de Can Palomeres el 1909? D'on provenien? Quin tant per cent de la població representaven? Quan van deixar de funcionar les mines l'any 1914, va continuar venint població de Múrcia i d'Almeria?

Amb la coordinació del Servei d'Arxiu, la historiadora de l'Art Anna Jiménez i el Grup d'Amics de l'Arxiu, han intentat donar resposta a aquestes preguntes. En aquest sentit, han buidat els padrons d'habitants de 1910 i 1915 i han localitzat les famílies dels miners i la població de Múrcia i d'Almeria que va venir despés

Amb la col.laboració del Sistema d'Informació Geogràfica de l'Ajuntament, hem situat aquests famílies en el mapa de Malgrat. El resultat és aclaridor pel que fa al nombre i a la seva ubicació: ens mostra una població nouvinguda que es va repartint al llarg del poble, cosa que ha facilitat enormement la seva integració

I també s'han elaborat els arbres geneaològics de 6 famílies que tenen el seu origen en persones que van venir a Malgrat a treballar a les mines. Aquests arbres es lliuraran a les famílies en el marc de les 3es Jornades dedicades a les mines de Can Palomeres, que tindran lloc el dissabte 21 d'octubre de 2017